• Vedrana

Omotajte prirodno i s ljubavlju - Wrap naturally and with love

Updated: Oct 4, 2020


Iako u domaćem kefiru uživam skoro jedno desetljeće, blog će uskoro imati tek tri godine. Tri godine prekrasnih iskustava, učenja o namirnicama, o fotografiranju i stiliziranju hrane. Razdoblje koje mi je donijelo u život divne i dobronamjerne ljude na čijim sam savjetima i podršci neizmjerno zahvalna, poduzetnike koji su oživjeli svoje ideje i čije proizvode svakodnevno koristim.

Ovo je priča o jednoj takvoj ideji koja je postala stvarnost!


"Ono što vodi i vuče svijet, nisu lokomotive, nego ideje."

Marina je imala takvu ideju, onu koja ima potencijal da "vodi i vuče svijet", a ta je ideja postala stvarnost, postala je Pčelarko omoti.

Zahvalna sam što sam dio Pčelarko priče prvo kao prezadovoljan korisnik, a zatim kao fotograf.

Pčelarko omoti su alternativa aluminijskoj i prijanjajućoj foliji za zamatanje hrane. Napravljeni su od 100% pamučnog platna s eko certifikatom, premazani pčelinjim voskom proizvođača voska (npr. OPG Tomislav Antolčić), borovom smolom, uljem od jojobe i kokosovim uljem.

Vosak i smola čine omote vodootpornima, čime odbijaju vodu i štite proizvod od brzog trošenja.


Pčelinji vosak posjeduje antibakterijska svojstva, zaustavlja i uništava mikroorganizme koji mogu dovesti do kvarenja namirnica.

Pčelarko omoti imaju certifikat Ministarstva zdravlja RH kojim se potvrđuje zadovoljavanje kriterija propisanih Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom.

Pčelarko omote koristite kao vrećicu za grickalice / orašaste plodove, kao paketić za zamatanje nasjeckanog voća, za očuvanje svježine sira, kruha, sendviča, palačinki, voća i povrća, za prekrivanje posuda kako bi vaša hrana zadržala svježinu. Ukoliko nemate drvenu podlogu za mijesiti tijesto, a ne želite brašna po cijeloj radnoj površini, Pčelarko omoti su rješenje! Zamijesite tijesto na Pčelarko omotu, kada ste gotovi samo otresite s omota višak brašna, a omot operite u mlakoj vodi. jednostavno i praktično.


Toplinom svojih ruku zagrijte vosak i oblikujte Omot kako bi prijanjao uz namirnicu. U hladnjaku se omoti stvrdnu i drže oblik te štite vaše namirnice.

Održavanje Pčelarko omota je jednostavno. Operite ih u hladnoj / mlakoj vodi, najbolje kroz mlaz hladne vode iz slavine s malo sapunice. Ostavite ih da se u potpunosti osuše prirodnim putem prije nego ih ponovno koristite ili spremite. Ne stavljajte ih sušiti blizu izvora topline i ne izlažite ih direktnoj sunčevoj svjetlosti tijekom ljetnih dana.


Omotajte i vi svoje namirnice prirodno i s ljubavlju.

Wrap naturally and with love


Although I have been enjoying homemade kefir for almost a decade now, the blog will only be three years old. Three years of wonderful experiences, learning about foods, creating gluten-free combinations, learning about photography and food styling. A period that has brought to my life wonderful and well-intentioned people for whose advice and support I'm immensely grateful, entrepreneurs who have revived their ideas and whose products I use on a daily basis. This is the story of such an idea that has become a reality!

"That which leads and drags on the world, is not locomotives, but ideas."

Marina had such an idea, one that has the potential to "lead and drag on the world" and that idea became a reality, Pčelarko wraps. I am grateful to be a part of the Pčelarko's story first as a satisfied user and then as a photographer. Pčelarko wraps are an alternative to aluminum and adhesive foil for food wrapping. They are made of 100% eco-certified cotton cloth, coated with beeswax (OPG Tomislav Antolčić), pine resin, jojoba oil and coconut oil. Wax and resin make the wraps waterproof, repelling water and protecting the product.


Beeswax has antibacterial properties, stopping and destroying microorganisms that can spoil food.

Pčelarko wraps have a certificate from the Ministry of Health of the Republic of Croatia confirming that they meet the criteria prescribed by the Rulebook on the health safety of materials and objects that come in direct contact with food.

Wrap your kids lunch with Pčelarko wraps...and with love <3

Use the Pčelarko wraps as a bag for snacks / nuts, as a bag for wrapping chopped fruit, for preserving the freshness of cheese, bread, sandwiches, pancakes, fruits and vegetables, for covering bowls to keep your food fresh. If you don't have a wooden base to knead the dough and you don't want the flour all over your work surface, Pčelarko wraps are the solution! Knead the dough on the wrap, when done just shake off the excess flour from the wrap and wash the wrap in lukewarm water. Simple and practical.


Heat the Pčelarko wrap with the warmth of your hands and shape it to fit the food. In the refrigerator, the wrappers harden and hold their shape and protect your groceries.

Maintenance of the Pčelarko wraps is simple. Wash them in cold / lukewarm water, preferably through a stream of cold tap water with a little soap. Allow them to be completely dried naturally before being used or stored again. Do not dry them near a heat source and do not expose them to direct sunlight during summer days.


Wrap your groceries naturally and with love.

717 views0 comments

Recent Posts

See All