• Vedrana

Kako napraviti domaći kefir - How to make homemade kefir

Updated: Dec 4, 2020Dopuna članka na dan 4.12.2020.

Članak sam pisala dok još nisam imala Kefirko posudice za izradu domaćeg kefira.

Omjer zrnaca i mlijeka je isti kao u članku, ali sada koristim Kefirko posudicu.

Detalje kako koristiti Kefirko posudicu nađite na lnstagram objavi.

Za sva kefirna pitanja, tu sam!


Kefiroljubac vam je poklonio kefirna zrnca! I što sad?

Prvo, nemojte brinuti. Pravljenje domaćeg kefira je vrlo jednostavno!

Drugo, to je zaista pravi znak ljubavi :)


Sve što vam treba za pravljenje domaćeg kefira su:

 • kefirna zrnca (količina - jedna jušna žlica)

 • 750 ml svježeg mlijeka

 • cjediljka (plastična ili od nehrđajućeg metala)

 • staklena teglica za pravljenje kefira

 • staklena boca ili teglica za procijeđeni kefir

 • žlica (plastična, drvena ili od nehrđajućeg metala)

PRVI KORAK:

U staklenu teglicu dodajte 750 ml svježeg mlijeka i kefirna zrnca.

Poklopac staklenke samo naslonite na staklenku (bitno je da staklenka nije zatvorena) te ostavite 1 do 2 dana na sobnoj temperaturi, ovisno kakav okus kefira želite.

Za blaži okus kefira - jedan dan, a za jači i kiseliji okus dva dana.

Brzina fermentacije ovisi o količini zrnaca i temperaturi prostorije u kojoj se staklenka nalazi.

Slike lijevo prikazuju:

 • staklenku s kefirnim zrncima

 • poklopljenu staklenku s kefirnim zrncima u koju smo ulili svježe mlijeko

DRUGI KORAK:

Gotov kefir prvo promiješajte kako bi ga lakše procijedili.

Zatim ga procijedite kako bi odvojili kefir od zrnaca. 

Kefir prelijte u staklenu bocu ili drugu staklenku i čuvajte u frižideru do sedam dana.

TREĆI KORAK:

Kefirna zrnca vratite u teglicu za pravljenje kefira, dolijte svježe mlijeko i spremni ste za novi ciklus pravljenja domaćeg kefira.


Iz ciklusa u ciklus ćete imati sve više kefirnih zrnaca koje možete pokloniti, doliti više mlijeka za pravljenje više kefira, zamrznuti kako bi imate rezervu ili dodati u smoothie / chia puding za dodatne probiotike.

Procijeđeni domaći kefir možete odmah konzumirati. Odličan je kao samostalan napitak uz obrok ili s lanenim, chia sjemenkama ili kokosovim ljuskicama.

Ukoliko volite proteinske shake-ove, smoothie napitke ili chia pudinge, domaći kefir koristite kao tekuću bazu umjesto jogurta, vode ili mlijeka. 


Inspiraciju potražite i na našim stranicama :)

Uživajte uz vaš domaći kefir!How to make homemade kefir


A kefir lover gave you kefir grains! Now what!? First off, don’t worry. Making homemade kefir is very easy!

Second, this is a real sign of love and affection :)


Equipment for making milk homemade kefir:

 • kefir grains (one tablespoon)

 • 750 ml fresh milk

 • strainer (plastic or stainless steel)

 • glass jar for making kefir

 • glass bottle or jar for strained kefir

 • spoon (plastic, wood or stainless steel)

STEP ONE

Add 750 ml of fresh milk and kefir grains to the glass jar.

Just place the lid on the jar as it is important that the jar is not fully closed. Leave it at room temperature for 1 to 2 days depending on which kefir taste you like. For a lighter kefir flavour - one day, for a stronger and acidic flavour - two days.

The fermentation period depends on the quantity of grains and the room temperature where the jar is located.

The photos below show:

 • an empty jar with kefir grains

 • a covered jar with kefir grains and fresh milk

STEP TWO

When your kefir is finished, stir it up in the jar to make it liquid again and easier to strain.

Pour the kefir into a strainer to separate it from the grains.

Pour the kefir into a glass bottle or another glass jar and keep in the fridge up to seven days.

STEP THREE

Return the kefir grains into the kefir-making jar, add fresh milk and you are ready for a new cycle of kefir making.

From cycle to cycle you will have more and more kefir grains and you can either give them to someone, pour more milk into a kefir-making jar to make more kefir, freeze the grains, or add them to a smoothie or chia pudding for additional probiotics.

You can drink your strained kefir immediately. It is excellent as a beverage or a meal with flax seeds, chia seeds or coconut flakes.

If you like protein shakes, smoothies or chia puddings, use homemade kefir as a liquid base instead of yogurt, water or milk.


Look for more inspiration on our site :)

Enjoy your homemade kefir!
875 views2 comments

© 2018-2021 by Kefirolicious