• Vedrana

Dobrobiti domaćeg vodenog kefira - Benefits of homemade water kefir


Puno prije nego što sam saznala da imam celijakiju, uživala sam u dobrobitima domaćeg mliječnog kefira. Ali što je s vodenim kefirom? Je li i on blagotvoran poput „običnog“ mliječnog kefira? Moj organizam kaže da!


Vodeni kefir je probiotički napitak napravljen od kefirnih zrnaca za vodeni kefir koja su, kao i zrnca za mliječni kefir, simbioza dobrih bakterija i kvasca. Vodeni kefir se tradicionalno konzumira stoljećima. Priča o podrijetlu kefirnih zrnaca za vodeni kefir potječe iz Meksika, gdje su vodena kefirna zrnca "tibicos" skupljena iz kaktusa bodljikave kruške i kasnije korištena za stvaranje ukusnog slatkasto-mjehuričastog pića koji danas nazivamo vodeni kefir. Vodeni kefir se pije u cijelom svijetu, a neki od naziva su japanski vodeni kristali, Graines Vivantes (francuski), Aqua Gems, Kefir di Frutta (talijanski), Ginger Beer Plant i Bebees.


Pun dobrih bakterija

Za razliku od mliječnog kefira, koji nastaje fermentacijom kravljeg, ovčjeg ili kozjeg mlijeka i zrnaca, vodeni kefir nastaje fermentacijom šećera koji smo dodali u vodu i zrnaca vodenog kefira. Vodeni kefir je pun probiotika, tj. dobrih bakterija koje se također nalaze i u našim crijevima i koje imaju glavnu ulogu u gotovo svakom aspektu našeg zdravlja - od prevencije raka do imunološke funkcije i šire. Dobre bakterije i kvasci iz domaćeg kefira mogu pomoći kod probavih tegoba, upalnih bolesti crijeva i sindroma iritabilnog crijeva. Više informacija o dobrim bakterijama pročitajte u mom članku.


Potiče imunitet

Zahvaljujući visokoj koncentraciji dobrih bakterija, dodavanje vodenog kefira u svakodnevnu prehranu daje našem imunološkom sustavu snažan dodatni poticaj. Vodeni kefir može pomoći kod smanjenja upalnih procesa i promijeniti razinu imunoloških stanica kako bi se poboljšala imunološka funkcija. Zbog svog probiotičkog sadržaja može pomoći i u smanjenju rizika od određenih infekcija.


Prikladan za vegane

Kao što sam ranije spomenula, kefir se pravi s kravljim ili kozjim mlijekom u kombinaciji s kefirnim zrncima. S obzirom da se kod pravljenja vodenog kefira koristi voda u koju dodajemo šećer, to je dobra opcija za sve koji izbjegavaju mliječne proizvode, bilo zbog zdravstvenih razloga, prehrambenih ograničenja ili osobnih razloga. Također, procesom fermentacije kefir postaje izvrstan izvor vitamina B12, a bogat je vitaminima B1 i B6.


Detoksikacija i pomlađivanje

Probiotici iz kefira uklanjaju toksine iz tijela i krvi pa se može primjetiti da koža postaje zdravija i blistavija. Starenje i bolesti vezane uz starost snažno su povezane s oštećenjima od oksidativnog stresa, što znači da probiotici iz domaćeg kefira mogu pomoći u sprječavanju niza bolesti povezanih sa starenjem - poput raka ili demencije čime pomažu kod produljenja životnog vijeka.  


Jednostavan za napraviti

Vodeni kefir pravi se od vode, šećera i kefirnih zrnaca (za vodeni kefir).

Za pravljenje vodenog i mliječnog kefira koristim Kefirko staklene posudice.

Kefirko posudice su dizajnirane staklene posude za lakše pravljenje kefira kod kuće. Jednostavno stavite zrnca vodenog kefira u staklenku, dodajte zaslađenu vodu i ostavite da fermentira na sobnoj temperaturi. Nakon 24 do 48 sati dobit ćete svježi domaći vodeni kefir punog probiotika.

U svoj vodeni kefir možete dodati neke nove okuse - možete izblendati 2 mandarine i đumbir te ih dodati u svoj vodeni kefir ili izblendati limetu, đumbir i kurkumu s malo meda.


Uživajte u okusima!


Izvori:

What Is Water Kefir? Benefits, Uses and Recipe

Water Kefir FAQ

What Is Kefir and It’s 16 Health Benefits? Better Than Yogurt!

Health Benefits of Water Kefir

What is Water Kefir

What is Water Kefir? - FAQ

Kefirko
Benefits of water kefir


Homemade kefir “good bugs” have always been good for me and my guts - long before I've been diagnosed with celiac disease. But what about water kefir? Is it beneficial like “regular” homemade kefir made with milk? My guts say yes!


Water kefir is a probiotic beverage made with water kefir grains that consist of bacteria and yeast existing in a symbiotic relationship and has traditionally been consumed for centuries and possibly longer. The most widely excepted origin story comes from Mexico where the water kefir grains "tibicos" were harvested from the prickly pear cactus and later used to create a pleasantly sweet and bubbly drink still popular today.

Some common names for water kefir used around the world include Japanese Water Crystals, Graines Vivantes (French), Aqua Gems, Kefir di Frutta (Italian), Ginger Beer Plant, and Bebees.


Packed with good bacteria

Unlike regular kefir, which is made from cow, sheep or goat milk, water kefir is made by combining sugar water with water kefir grains.

Probiotics are a type of beneficial bacteria found in your gut that play an integral role in almost every aspect of health, from cancer prevention to immune function and beyond. The bacteria and yeast in kefir can help improve digestive problems such as diarrhea, inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome.

More info about good bacteria see in my article.


Boost Immune Function

Thanks to its high concentration of beneficial bacteria, adding water kefir to your daily diet could give your immune system a hearty boost.

Water kefir may help reduce inflammation and alter levels of immune cells to enhance immune function. Due to its probiotic content it may aid in reducing your risk of certain infections as well.


Dairy-Free and Vegan

Traditionally, as mentioned earlier, kefir is made using cow’s or goat’s milk combined with kefir grains to produce a thick, probiotic-rich beverage.

However, since water kefir is made using sugar water, it’s a good option for those who choose to avoid dairy, either due to health concerns, dietary restrictions or personal reasons. Also, through the fermentation process kefir becomes an excellent source of vitamin B12, and is high in vitamins B1 and B6.


Detoxification and rejuvenation

Probiotics from Kefir water remove toxins from the body and blood, so you notice your skin becomes healthier and glowing after you drink water kefir for a few weeks.

Aging and age-related diseases are strongly linked to damage from oxidative stress that means they may help to prevent a range of age-related diseases such as cancer or dementia, and may also serve to extend lifespan.

Easy to make

Water kefir is made with water, sugar and kefir grains. I use Kefirko jars for kefir making - both, milk and water kefir.


Kefirko Kefir Maker is specifically designed glass jar for easier making kefir at home. Simply put the water kefir grains into the jar, add sweetened water and leave to ferment at room temperature. After 24 to 48 hours you will get a fresh batch of homemade water kefir full of probiotics.

You can add some new flavours to your water kefir - you can blend 2 tangerines and ginger and add them to your water kefir for a fuller taste or add blended lime, ginger and turmeric with a little honey.


Enjoy the flavours!


Sources:

What Is Water Kefir? Benefits, Uses and Recipe

Water Kefir FAQ

What Is Kefir and It’s 16 Health Benefits? Better Than Yogurt!

Health Benefits of Water Kefir

What is Water Kefir

What is Water Kefir? - FAQ

Kefirko

183 views0 comments

Recent Posts

See All